Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz (213) 703-6710. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej 4145875004.
¦ruby nakrêtki wkrêty - oferta ¶rub kwasoodpornych, nakrêtki podk³adki nierdzewne prêty gwintowane nity
(218) 598-2557  
Mapa strony
¶ruby wkrêty podk³adki nakrêtki elementy z³±czne - MIXMET
Oferta
   ● ¦ruby
   ● Nakrêtki
   ● Podk³adki
   ● (607) 225-5987
   ● Prêty gwintowane
   ● Nity
   ● Ko³ki sprê¿yste
   ● Armatura przemys³owa
   ● Stal wyroby stalowe hutnicze
   ● Zawleczki
   ● klucze p³sakie calowe p³asko-oczkowe
   ● sabadinine
   ● (270) 383-0670
   ● 517-324-3229
   ● £añcuchy
   ● 951-349-7818
   ● (661) 600-3672
   ● klucze dynamometryczne stalowe
   ● (513) 857-0670
   ● Gwo¼dzie
   ● ko³ki rozporowe
   ● Kotwy metalowe rozporowe
   ● Kotwy ¶rubowe do betonu
   ● (909) 413-8939
   ● 5627665477
   ● Opaski zaciskowe
   ● Obejmy zaciskowe, cybanty
   ● 612-418-8875
   ● Groty, koñcówki do wkrêtarek
   ● Tarcze ¶cierne
   ● Akcesoria ¶cierne
   ● 830-669-7174
   ● Elektrody spawalnicze
   ● Akcesoria spawalnicze
   ● Frezy tokarskie
   ● No¿e tokarskie
   ● 406-724-9344
   ● Rêkawice robocze
   ● 9725199504
   ● Chemia techniczna
   ● 8226944179
(912) 996-0689
(778) 252-4023
Promocje / Wyprzeda¿
Kontakt
9097231593

Do³±cz do newsletteraKontakt fimy:

MIX-MET - SKLEP
UL.WOJSKA POLSKIEGO 16 62-500 Konin
Tel/Fax 063 21 11 650,
Tel/Fax 063 244 40 90
609 505 691 | 516 156 705


biuro@srubynakretki.pl

Strona g³ówna

Witamy na stronie firmy Mix-Met

Firma MIX-MET jest dystrybutorem wyrobów ¶rubowych produkowanych przez polskie fabryki ¶rub i elementów z³±cznych. W celu kompleksowego zaopatrzenia swoich odbiorców wspó³pracujemy równie¿ z wieloma innymi producentami z bran¿y artyku³ów metalowych. Specjalizujemy siê w dystrybucji wyrobów ¶rubowych ze stali nierdzewnej A2, kwasoodpornej A4. Firma stale wzbogaca swoj± ofertê asortymentow± i rozwija listê sta³ych odbiorców, a tak¿e inwestuje w system nowoczesnych metod obs³ugi klientów.

 Oferujemy:
Elementy z³±czne nakretki na sruby

● wed³ug norm PN-EN, DIN, ISO lub rysunków
● klasy wytrzyma³o¶ci: 5.8, 5.6, 8.8, 10.9, 12.9
● materia³y: stale nierdzewne i kwasoodporne, stale wêglowe i stopowe, aluminium, mosi±dz
● gwinty: metryczne, calowe, trapezowe i inne, ze skokiem normalnym oraz drobnozwojne
● pow³oki antykorozyjne: ocynk galwaniczny, ocynk ogniowy, dacromet i inne
● ¶ruby wszelkiego rodzaju nierdzewne i kwasoodporne,
● ¶ruby HV do po³±czeñ sprê¿anych, ¶ruby dwustronne do po³±czeñ ko³nierzowych,
● nakrêtki, podk³adki,
● wkrêty, w tym wkrêty do drewna, metalu, blachowkrêty
● nity, zawleczki, ko³ki, sworznie, wpusty, kliny i itp.

Kooperacja z firmami produkcyjnymi umo¿liwia nam wykonywanie wyrobów wed³ug indywidualnych wymagañ Klienta. Firma posiada w³asny transport oraz podpisan± umowê z firm± kuriersk± zapewniaj±c terminow± realizacjê dostaw do miejsca wskazanego przez Klienta. Oferujemy korzystne rabaty, wsparcie handlowe dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, kompletacje dostaw, wyd³u¿one terminy platno¶ci. Gwarantujemy krótkie terminy realizacji zamówieñ oraz wysok± jako¶æ wyrobów.

Warunki wspó³pracy do uzgodnienia.

ZAPRASZAMY DO WSPÓ£PRACY
nasadki calowe metryczne nasadki
nasadki calowe metryczne nasadki
klucze p³sakie calowe p³asko-oczkowe
W ofercie firmy sruby nakretki prezty nity wkrety. Zapraszamy do zapoznania siê z naszym katalogiem ¶rub, nakrêtek - sruby producent sklep hurtowaniaitp..