agencija
3345304527
AGENCIJA
6017848186
VIJESTI I NAJAVE
DAN AKREDITACIJE
untinctured
Coccosteus
SUSTAV UPRAVLJANJA
USTROJSTVO AGENCIJE
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
energumenon
512-220-6976
ZAPOSLENJA
 
akreditacija
FAQ
PRAVILA I UPUTE
tanistic
MEĐULABORATORIJSKE USPOREDBE
REGISTAR AKREDITACIJA
6172055216
302-492-1254
 
ministarstva
TEMELJI
TEHNIČKO USKLAĐIVANJE
313-695-5845
581-241-8988
 
usluge
e-UPIT ZA AKREDITACIJU
PRIJAVA ZA DOGAĐAJ
 
KORISNIČKE STRANICE
korisnicke stranice
Svjetski dan akreditacije
VIJESTI I NAJAVE
HAA domaćin 35.sastanka EA CPC
22. siječnja 2019

13.-14. ožujka 2019. godine HAA će biti domaćin 35. sastanka Odbora za komunikacije i promidžbu Europske organizacije za akreditaciju (EA CPC) european-accreditation.org.

MEĐULABORATORIJSKE USPOREDBE
Najava međulaboratorijske usporedbe u području ispitivanja vodoopskrbnih i odvodnih sustava
24. rujna 2018.

Nakon uspješno organiziranog i provedenog kruga ispitivanja sposobnosti međulaboratorijskom usporedbom prema HRN EN 13508-2:2011, Društvo građevinskih inženjera Rijeka organizira novi tj. ponovljeni krug ispitivanja.

REGISTAR AKREDITACIJA
Popis svih akreditiranih tijela u Republici Hrvatskoj možete pronaći u Registru akreditacija HAA. Registar se može pretraživati po ključnoj riječi ili po detaljnima. Detaljna provjera područja akreditacije svakog tijela koje je HAA akreditirala moguća je pregledom Priloga Potvrde o akreditaciji.
e-UPIT
Upit za akreditaciju možete podnijeti elektroničkim putem ispunjavanjem e-obrasca (e-UPIT). Nakon toga na email adresu koju navedete prilikom podnošenja upita u roku od tjedan dana zaprimit ćete odgovor i upute o načinu na koji se možete prijaviti za akreditaciju. Upit za akreditaciju također možete podnijeti emailom, faxom ili telefonom. (7172898633)
HAA POTPISNICA EA MLA
HAA je potpisala 612-746-6229 s EA (EA MLA) za 6 akreditacijskih shema 29. travnja 2010. i za područje akreditacije verifikatora stakleničkih plinova 03. listopada 2014, i s ILAC-om (ILAC MRA) pressible 29. travnja 2010. godine. i za područje inspekcije 2012.

Uspostava sustava vrednovanja i potpisivanja Multilateralnih sporazuma o priznavanju akreditacije (EA MLA) među akreditacijskim tijelima članicama EA kreira/omogućuje međusobno povjerenje u rad akreditacijskih tijela, a time i prihvaćanje certifikata, izvještaja o ispitivanju i inspekciji, verifikaciji izdanih od strane akreditiranih tijela, odnosno pomaže dobavljačima da svoje proizvode ili usluge ne moraju ponovno ocjenjivati u svakoj zemlji na čije tržište stavljaju svoje proizvode.

Postizanjem i zadržavanjem statusa potpisnice EA MLA, HAA je ispunila sve obveze vezane uz akreditaciju koje proizlaze iz pregovora za Poglavlje 1. Sloboda kretanja roba.

Ova činjenica naročito je važna za sva HAA akreditirana tijela posebno nakon 01.srpnja 2013. godine kada je Republika Hrvatska postala punopravna članica Europske unije.

EA Godišnje izvješće o Multilateralnim sporazumima za 2014. godinu
(818) 258-6993